22.11.2020. Територија Крушевца, на државним путевима I и II реда постављена је саобраћајна сигнализација забрана саобраћаја за камионе са приколицом и шлепере у време снежних падавина

Територија Крушевца, на државним путевима I и II реда постављена је саобраћајна сигнализација забрана саобраћаја за камионе са приколицом и шлепере у време снежних падавина и то:

1.на државном путу II A-207 деоница Јошаничка Бања-Грчак
2.на државном путу II A-208 деоница Врњци-Станишинци-Грчак
3.на државном путу II A-209 деоница Добре Воде-Станишинци
4.на државном путу II A-211 на деоници Брзеће-Копаоник

Такође је постављена и саобраћајна сигнализација:
( I-11 "клизав коловоз"; III-67(40) препоручена брзина 40km/h; IV-7 клизав коловоз услед појаве снега,поледице и леда) за деонице које су подложне стварању леда и поледице и то:
1.на држвном путу II A-208 деоница Брус-Разбојна од км 51+580 до км 52+750 и од км 55+622 до км 56+405
2.на државном путу II A-211 деоница Брус-Брзеће од км 41+465 до км 42+075 и од км 48+050 до км 49+046
3.на државном путу II A-215 деоница Крушевац-Каоник од км 9+620 до км 12+080


Штампа