26.06.2020.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо

На снази је измењен режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо, услед урушавања потпорног зида услед великих количина вода.


Штампа