29.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 30, деоница Ивањица – Ушће, клизиште „Бедина Варош“

ЈП „Путеви Србије“  Вас обавештава да је државни  пут I Б реда број 30, Ивањица – Ушће, код клизишта „Бедина Варош“ (стационажа 3+700) проходан за све категорије возила. Због сужења коловоза саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила који је регулисан саобраћајним знацима.

26.07.2020. због додатног клизања терена, био је забрањен саобраћај за теретна моторна возила.


Штампа