Изградња Обилазнице око Београда, сектор 4, 5 и 6, деоница Остружница - Бубањ поток (радови на Тунелу Стражевица)


Штампа