28.09.20. ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО САВЕ КОД СРЕМСКЕ РАЧЕ