02.08.16. Врњачка Бања, кружни ток и улазак у град