03.10.16. Радови на путу I B реда број 22 и број 31

Радови се изводе под саобраћајем.
Радови на овој деоници у дужини од 10,5km се изводе у циљу побољшања стања пута које се, нарочито након великих мајских падавина 2014.г., погоршало. На почетној чворној тачки у Рашки постојећа трокрака раскрсница је замењена кружном, на целој дужини је извршено проширење коловоза, објеката а у зони прелаза је у дужини од 400m проширен коловоз и урађена трећа трака за теретна возила.
Почетак извођења: 13.05.2015.године
Позиције које се изводе: израда пројектне документације, проширење коловоза са 6,0m на 7,2m, ојачање коловозне конструкције, уређење путног појаса, објеката, водотокова, реконструкција моста на Радошићкој реци и реконструкција моста на Рудничкој реци.
Радови се изводе на санацији друмско - пешачког моста који се састоји од три поља дужина 10,8+20,6+10,8=42,20m.
Почетак извођења: 15.08.2015.године
Позиције које се изводе: израда привремене девијације, проширење темељне стопе, проширење пешачких стаза, ојачање плоче моста ливењем нове дебљине 15cm, уклапање нове нивелете са нивелетом на преосталом делу пута у дужини од 65-70m и израда нове коловозне конструкције.

Штампа