22.08.16. Изградња нове чеоне наплатне станице Врчин