30.09.16. Санирано клизиште на путу II A реда бр. 181 у Пекчаници

Радови се изводе у циљу санације оштећења косине пута која се појавила након мајских падавина 2014.године.
Почетак извођења: 31.05.2016.године
Позиције које се изводе: армирано-бетонски зид у висини од 5 m, санација клизишта је у површини од 50 ари.
Радови су завршени.