06.10.17. Отворен за саобраћај аутопут Жировница - Крагујевац, покривалица