11.12.17. Споразум о пословно техничкој сарадњи ЈППС и Факултета техничких наука у Чачку