13.04.17. Отварање нове наплатне станице Београд код Врчина