86. Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад, 2019