Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем

Право на бесплатан пролазак аутопутем остварују особе са инвалидитетом у складу са чланом 199. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018).

Власник дозволе за бесплатан пролазак аутопутем обавезан је да приликом укључења на аутопут узме магнетну картицу из дистрибутера за издавање картица, те је при искључењу са аутопута преда инкасанту заједно са дозволом за бесплатан пролазак аутопутем  на увид.

Дозвола за бесплатан пролазак аутопутем за особе са инвалидитетом

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Ова дозвола издаје се уз одговарајући захтев и обавезну пратећу документацију. Захтев у име малолетног лица, подноси законски заступник.

Овде можете преузети Захтев за добијање дозволе за бесплатан пролазак

 

Уз захтев обавезно је достављање следеће документације: 

Важна напомена:
Решење о утврђивању инвалидитета мора бити оверено код јавног бележника (нотара), односно у суду или општини. 

 

 

 

 
Приликом замене Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем, потребно је доставити:

Захтев за добијање или замену дозволе за бесплатан пролазак аутопутем можете поднети путем поште или лично на следеће адресе: