Упутство за коришћење уређаја за ЕНП

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, потребно је да сачекати да се механичка баријера (рампа) спусти, након извршене трансакције за возило испред.

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, и на улазу, и на излазу са аутопута, уређај одашиље звучне сигнале који обавештавају  учесника у саобраћају о успешности регистровања уређаја, као и о износу средстава на уређају (за prepaid систем):

 • Уколико се огласи звучни сигнал са једним бипом, значи да је трансакција обављена успешно и возило може наставити даље кретање.
 • Уколико се огласи звучни сигнал са два бипа, трансакција је обављена успешно, али на уређају за ЕНПје регистровано недовољно средстава за следећи пролазак аутопутем (prepaid), те се препоручује да се пре поновног коришћења ауто-пута изврши допуна.
 • Уколико се огласи звучни сигнал са четири бипа, возило се мора одмах зауставити, јер не може користити електронску наплату путарине из следећих разлога: уређај је регистрован на "црној листи" и као такав је неупотребљив или систем региструје недостатак средстава на уређају за ЕНП за плаћање путарине, у prepaid систему. Уколико возило без обзира на звучно упозорење од четири бипа покуша да напусти ЕНП траку, механичка баријера неће дозволити пролазак и може доћи до оштећења возила.
 • Уколико се не огласи звучни сигнал, уређај за ЕНП није регистрован, учесник у саобраћају мора зауставити возило и потражити помоћ овлашћеног лица. Без дозволе и асистенције овлашћеног лица забрањен је прелазак из једне у другу наплатну траку.

Свака ЕНП трака поседује електронски дисплеј на којем учесник у саобраћају може видети следеће информације:

 • на улазној ЕНП траци: о категорији возила, регистарској ознаци возила и висини кредита на уређају за ЕНП (pripejd систем);
 • на излазној ЕНП траци: о категорији возила, о висини плаћене путарине и преосталом износу на уређају за ЕНП (priprejd систем);
 • црвено светло означава да није дозвољено даље кретање возила;
 • зелено светло означава да је дозвољено даље кретање возила.

Запис са уређаја за ЕНП са улазне станице у односу на излазну станицу не сме бити старији од 24 сата (временски истекао улаз).

Регистарске ознаке возила која користе уређај за ЕНП, морају бити истакнуте на начин и место прописано законом. Исте морају бити препознатљиве, чисте и читљиве. 

Један уређај за ЕНП конфигурисан за 1. категорију возила могуће је користити у више возила наведене категорије, док су уређаји конфигурисани за 2, 3. и 4. категорију возила непреносиви и везани за регистарске ознаке возила.

У случају да се плаћање путарине врши готовином или платним картицама, корисник уређаја за ЕНП је у обавези да исти стави у заштитну кутију како не би дошло до очитавања уређаја.

ico-adobe - Упутство за постављање и коришћење уређаја за ЕНП

Важна напомена: 

У случају непоштовања предметног упутства може доћи до: 

 • Нерегистровања уређаја за ЕНП;
 • Нелогичног скидања средстава приликом наплате; 
 • Спуштања механичке баријере (рампе) на возило и оштећење истог; 

За наведене ситуације узроковане непоштовањем Упутства, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ не сноси одговорност.


Штампа