Упутство за коришћење уређаја за ЕНП

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, потребно је да сачекати да се механичка баријера (рампа) спусти, након извршене трансакције за возило испред.

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, и на улазу, и на излазу са аутопута, уређај одашиље звучне сигнале који обавештавају  учесника у саобраћају о успешности регистровања уређаја, као и о износу средстава на уређају (за prepaid систем):

Свака ЕНП трака поседује електронски дисплеј на којем учесник у саобраћају може видети следеће информације:

Запис са уређаја за ЕНП са улазне станице у односу на излазну станицу не сме бити старији од 24 сата (временски истекао улаз).

Регистарске ознаке возила која користе уређај за ЕНП, морају бити истакнуте на начин и место прописано законом. Исте морају бити препознатљиве, чисте и читљиве. 

Један уређај за ЕНП конфигурисан за 1. категорију возила могуће је користити у више возила наведене категорије, док су уређаји конфигурисани за 2, 3. и 4. категорију возила непреносиви и везани за регистарске ознаке возила.

У случају да се плаћање путарине врши готовином или платним картицама, корисник уређаја за ЕНП је у обавези да исти стави у заштитну кутију како не би дошло до очитавања уређаја.

ico-adobe - Упутство за постављање и коришћење уређаја за ЕНП

Важна напомена: 

У случају непоштовања предметног упутства може доћи до: 

За наведене ситуације узроковане непоштовањем Упутства, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ не сноси одговорност.