Упутство за постављање уређаја за ЕНП

Уређај за ЕНП ће правилно функционисати само ако се налази у припадајућем носачу. У зависности од нагиба ветробранског стакла, постоје две врсте носача - слика 1. и слика 2.

уређај за ЕНП уређај за ЕНП

 

уређај за ЕНП уређај за ЕНП

Носач мора бити залепљен на унутрашњу страну ветробранског стакла у пољу око ретровизора (видети слике).    

Пре постављања држача уређај за ЕНП потребно је унутрашњост ветробранског стакла очистити и одмастити, како би се исти могао фиксирати. 

До сметњи у функционисању уређај за ЕНП, може доћи у следећим случајевима: 

Улазно/излазне траке на наплатним станицама, на којима је могуће коришћење уређаја за ЕНП-електронску наплатну путарине означене су променљивом светлосном сигнализацијом (ознака „ЕНП“) која се налази на надстрешницама изнад улазно/излазних трака. ЈП "Путеви Србије" у условима максималне оптерећености саобраћаја на наплатним станицама задржава право да пролазе резервисане за ЕНП претвори у пролазе комбинованог режима рада на којима се путарина може платити уређајем за ЕНП, домаћим и страним ефективним новцем и платним картицама, а све у сврху осигуравања максималне проточности саобраћаја на наплатним станицама.

ico-adobe - Упутство за постављање и коришћење уређаја за ЕНП