ИПА програм прекограничне сарадње

HUSRB/1203/111/030

Strategic Noise and Air mapping related to border crossings and related infrastructure

 

HUSRB/1601/21/0003

Развој прелазног пута у области Кубекхаза (Мађарска) - Рабе (Србија)

 

HUSRB/1602/21/0061

Побољшање прекограничног пута између Баје и Сомбора фаза 2

RORS 16 - IBC

Унапређење повезаности Баната

 

RORS 481 - IBC 2

Унапређење повезаности Баната 2