„ПУТЕВИ СРБИЈЕ": Спремни за Зимску службу 2020/2021.г.

ЈП „Путеви Србије" обавештава јавност да од данас, 01.11.2020.г. почиње са радом Зимска служба, према Плану зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији 2020/21.

Планом зимског одржавања путне мреже предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности путева и безбедности саобраћаја у зимским условима.

План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 01.11.2020.г. до 31.03.2021.г. и обавезујући је оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.

На одржавању комплетне мреже државних путева Републике Србије ангажована су 22 предузећа за путеве и 2 предузећа која пружају услужну делатност („Србијапут"-Београд и „Војводинапут"- Нови Сад).

Систем обавештавања и информисања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода организован је на следећи начин:

Штаб зимске службе, на основу извештаја са терена, које добија из пунктова предузећа за путеве, формира јединствени ,,Извештај Зимске службе" који доставља директору, техничком директору и извршном директору Сектора за одржавање државних путева I и II реда и објављује на интернет презентацији Предузећа. Информативни центар ЈП ,,Путеви Србије" преузима Извештај и прослеђује га ресорном министарству, МУП Републике Србије – Сектору за ванредне ситуације и медијима.

Обједињени Извештај зимске службе о стању на путевима објављује се два пута дневно, по потреби и чешће.

Одељење за односе са јавношћу континуирано прати све извештаје са терена и извештаје Републичког хидрометеоролошког завода Србије и по потреби, медијима шаље саопштења и обавештења за јавност и апеле јавности.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА

 

Основни приоритет ЈП „Путеви Србије" у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда које се обавља из путних база и пунктова, којих укупно има 167.

Присуство механизације у путним базама на аутопутeвима је непрекидно 24 часа, на осталим путевима 16 или 8 часова, а по потреби и дуже.

Одржавање се спроводи по следећим приоритетима и категоријама:

  • Први приоритет / А категорија, укупно 6.018,855 км - Коловоз се чисти и посипа чистом соли и мора бити очишћен у року од 4 сата након престанка падавина, односно временске појаве,
  • Други приоритет / Б категорија, укупно 4.329,694 км - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и мора бити очишћен у року од 6 сати након престанка падавина, односно временске појаве,
  • Трећи приоритет / Ц категорија, укупно 4.727,360 км - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и коловоз мора бити очишћен у року од 8 сати након престанка падавина, односно временске појаве.

На југу Србије у сезони 2020/2021 примењује се нова врста уговора која се базира на нивоу услуга. Укупно 3.048,361 км путне мреже се одржава по новом принципу од тога 507,657 км I Б реда, 1.904,982 км II А реда и 635,722 км II Б реда, док се на осталом делу путне мреже одржавање обавља по класичном систему.

Према Плану зимске службе за 2020/21.г. расположиво је:

  • 748 путарских возила и камиона
  • 331 машина
  • 2172 радника у једној смени, од тога: 921 радника – путара
  • 172 техничара
  • 325 машиниста
  • 754 возача

Ангажованост механизације може бити и већа у случајевима појаве елементарних непогода и сходно степену њихове јачине.

Обезбеђено је укупно са резервама 92.268,63 тона соли, 1.582 тона хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа и довољне количине камене ризле/агрегата.

Посебна пажња при организацији одржавања државних путева I и II реда у зимским условима поклања се:

а) мосту „Газела", превоју Бубањ Поток, Бегаљичко Брдо и превој „Мечка" на аутопуту;

б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в);

в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу;

г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.);

д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин);

ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш);

е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац);

ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),

з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,

и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,

ј) превој Јарам на путу Брзеће-Копаоник,

к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница

л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници IБ23, између Борове Главе и Кокиног Брода,

љ) обилазница Београда од Сектора-3 ( река Сава ) до краја Сектора-5 ( Стражевица ) и Кружни пут,

м) нови мост „Батајница" са рампама, у петљи Батајница.

ЈП „Путеви Србије" сарађује са Министарством за унутрашње послове Републике Србије - Управом саобраћајне полиције, Сектором за ванредне ситуације и обавештава их редовно о стању на путевима, прихвата сугестије и заједно одлучују о обуставама саобраћаја на критичним деоницама.

ЈП „Путеви Србије" апелује на све кориснике путева и учеснике у саобраћају да се придржавају прописа и да се не укључују у саобраћај без зимске опреме, поготово на критичним деоницама, да поштују ограничења брзине, повећају бригу о другима и покажу неопходну солидарност на путу.

На насловној страни Интернет презентације ЈП „Путеви Србије" (www.putevi-srbije.rs) можете преузети План зимске службе 2020/21.г., кратак и детаљан Извештај зимске службе на дневном нивоу, Мапу стања на путевима у зимском периоду, Мапу државних путева по приоритетима, као и Презентацију Плана зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији.

Изјаву Зорана Стојисављевића, руководиоца штаба Зимске службе и извршног директора Сектора за одржавање државних путева I и II реда о организацији рада Зимске службе можете преузети са следећег линка: 
https://www.youtube.com/watch?v=BV11gDXe6Z0 

Видео снимак Пункта за одржавање аутопутева у Добановцима можете преузети са линка: 
https://www.youtube.com/watch?v=rk5QF1ObLtQ 


Штампа