ПРВИ СНИМЦИ ИЗГРАДЊЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА НА YOUTUBE КАНАЛУ ПУТЕВА СРБИЈЕ

Изградњом Обилазнице око Гроњег Милановца транзитни саобраћај ће се у потпуности раздвoјити од локалног који пролази кроз општину Горњи Милановац.

Измештањем транзитног (камионског) саобраћаја се остварује комфорна саобраћајна комуникација у центру Горњег Милановца, мања аеро загађења, ређе редовно одржавање саобраћајница у централној зони, повећана безбедност саобраћаја.

Пројекат изградње Обилазница око Горњег Милановца обухвата:

  • Изградњу нове саобраћајнице од Горњег Милановца до Клатичева у дужини од 4,78 km и,
  • Реконструкцију постојећег државног пута IIA реда бр.177 од Клатичевa до денивелисаног укрштаја са аутопутем „Милош Велики“ (петља "Таково") у дужини од 4,70 km.

Снимак изградње Обилазнице око Горњег Милановца и изјаву Ненада Глигоријевића, одговорног извођача радова, можете погледати на линку: 01.03.23. Радови на обилазници око Горњег Милановца

Пратите званични Yоутубе канал ЈП „Путеви Србије“ и будите информисани.


Штампа