06.08.19. Почетак извођења радова на деоници Рабе - државна граница са Мађарском

Почетак извођења радова на рехабилитацији државног пута II Б реда број 302 од места Рабе до државне границе са Мађарском, дужине 1.367 метара, обележиће се 07. августа у 11:00 часова на тромеђи код места Рабе.

Рехабилитација пута изводи се у оквиру заједничког инфраструктурног пројекта Србије и Мађарске – „Развој прелазног пута у области Кубекхаза – Рабе“, који се финасира из Interreg IPA фондова Европске уније.

Пројекат се реализује кроз сарадњу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и мађарском Националном агенцијом за инфраструктуру.

Завршетком радова створиће се услови за отварање новог граничног прелаза који ће побољшати мобилност, квалитет транспорта, потпомоћи привредне активности становништва и економски оснажити погранична насеља на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније.

Позивамо представнике медија да присуствују конференцији поводом почетка извођења радова.


Штампа