09.08.19. Oбележавање почетка извођења радова на деоници Рабе - државна граница са Мађарском

Радови на рехабилитацији државног пута II Б реда број 302 од места Рабе до државне границе са Мађарском, у дужини од 1.367 метара, чијим завршетком ће се створити услови за отварање новог граничног прелаза, почели су по плану и успешно се одвијају.

Радови се изводе у оквиру заједничког инфраструктурног пројекта Србије и Мађарске – „Развој прелазног пута у области Кубекхаза – Рабе“ и финасира се из Interreg IPA фондова Европске уније.

„Изградња саобраћајнице и спајање са деоницом коју су колеге из мађарске Националне агенције за инфраструктуру завршиле, означиће и успешно реализован Пројекат међуграничне сарадње Србије и Мађарске. Нови гранични прелаз знатно ће побољшати размену у овом подручју“, изјавила је извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој ЈП „Путеви Србије“, Биљана Вуксановић, приликом обележавања почетка радова.

Пројекат се реализује кроз сарадњу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и мађарском Националном агенцијом за инфраструктуру.

Директор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Предраг Кнежевић похвалио је сарадњу са ЈП „Путеви Србије“ и другим партнерима на Пројекту и рекао да је планирани рок за завршетак радова крај септембра.

Отварањем саобраћајница и новог граничног прелаза, побољшаће се мобилност, квалитет транспорта и привредне и културне активности становништва пограничних насеља на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније.


Штампа