10.04.19. УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ТРЕЋА ФАЗА ПОДИЗАЊА ДЕЛА КОНСТРУКЦИЈЕ БУДУЋЕГ ОСТРУЖНИЧКОГ МОСТА

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да је јуче, у раним вечерњим сатима, завршено подизање дела челичне конструкције дужине 80 м, ширине 12 м, висине 6 м и укупне тежине 550 тона, дефинисано трећом фазом Програма подизања конструкције на изградњи леве траке моста бр. 8  преко реке Саве код Остружнице.

Почетак треће фазе подразумева тренутак преузимања пуне сопствене тежине монтажног комада, подизање на висину од 18 м (величина шестоспратнице) и прецизно подешавање у односу на већ постојеће монтажне комаде на стубовима у складу са одговарајућим падом и нивелетом конструкције.

Да подсетимо, реч је монтажном комаду који је изграђен у бродоградилишту и претворен у пловни објекат, након свих провера поринут у воду и на крају превучен до места уградње, заротиран у правцу уградње на месту подизања, ослобођен  бродских делова и опреме и прихваћен ужадима на четири места (на распону од 80 м).

Вест би звучала као и све друге ове природе, да овај подухват не спада у уникатне подвиге нашег грађевинарства, односно мостоградње.

Специфичност овог захвата чини сама природа Програма подизања ове конструкције. Наиме, учесници у изградњи: Инвеститор, Пројектант, Извођач радова и Надзорни орган чинили су оперативни тим који је са страшћу стварања, будним оком, искуством и знањем из секунда у секунд, минута у минут и из сата у сат, сваки са својим задужењем осматрао, пратио и контролисао силе у кабловима и пресама, величину подизања, угибе, деформације и напоне саме конструкције, јарма и помоћних алата и о томе обавештавали централну јединицу која је вршила манипулацију конструкције.

Након шеснаесточасовног подизања, конструкција је доведена у коначну, просторно дефинисану позицију, прихваћена, закључана и спремна за коначно повезивање са осталим делом конструкције.

Овакав подухват могућ је само када су сви учесници у изградњи јединствени, сагласни, оперативни, искусни и са потребним знањима и умећем за ову врсту радова.

Аплауз, узвици, честитања и загрљаји, означили су успешан крај треће фазе!

Уморна и срећна лица  градитеља најбољи су знак да српско грађевинарство има своју снагу, знање и потенцијал за велика дела!

Изјаву надзорног органа ЈП „Путеви Србије“ Драгана Јоцића и Видео материјал - покривалицу можете преузети са следећег линка:
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/10-04-19-zavr%C5%A1etak-podizanja-%C4%8Deli%C4%8Dne-konstrukcije-mosta-preko-save-kod-ostru%C5%BEnice

 


Штампа