11.03.19. Италијанске компаније „AISCAT SERVIZI” и „Autostrade Tech“ представиле нове системе за наплату путарине

Услуге и сервисе у путном инжењерству, транспортној економији и систему наплате путарине, презентовала је италијанска компанија  „AISCAT SERVIZI“  са пословним партнером „Autostrade Tech“, издвојеном компанијом Холдинга „Atlantia Group“, у просторијама ЈП „Путеви Србије“ у четвртак, 07. марта.

Након десетогодишњег праћења искустава европских земаља у примени сателитског система наплате путарине, консултанска инжењерска компанија „AISCAT SERVIZI“, као подружница италијанске асоцијације концесионих компанија за аутопутеве и тунеле „AISCAT”, развила је стручна и практична знања о Интелигентним транспортним системима (ITS), у управљању путном мрежом, наплати путарине и безбедности у саобраћају.

„Предности сателитског система наплате путарине су прецизан мониторинг и надгледње кретања возила, не само на националним путевима, већ и кроз више држава које су као национални оператери укључени у тај систем наплате коришћења путева“, рекао је менаџер за пословни развој компаније „Autostrade Tech“ Paolo Guarnieri.

У пракси се као најбоље решење за избор система за наплату путарине показала комбинација и допуњавање традиционалног система сателитским.   

„У Републици Србији користи се систем наплате путарине на више саобраћајних трака који омогућава слободан пролаз и проходност. Сателитски система наплате путарине је компатабилан и комплементаран различитим врстама система и различитим врстама возила, а све у складу са стандардима Европске Уније“, објаснио је Francesco Bandinelli, директор компаније „Autostrade Tech“.

Екстензивни систем наплате путарине путем сателита посебно је користан за теретна возила, јер омогућава одређивање најпогодније трасе њиховог кретања, чиме би се контролисало и загађење животне средине. Кроз наплату за коришћење путева, теретна возила би, осим за одржавање, плаћала и за загађење.

Контрола система за наплату путерине врши се у сарадњи са саобраћајном полицијом. Глобални систем сателитске навигације (GNSS) помоћу GPRS уређаја који се поставља у возила, омогућава саобраћајној полицији да помоћу идентификације регистарских таблица непрекидно прати проток саобраћаја.    

„ЈП „Путеви Србије“ као локални национални оператер у мрежи европских оператера може имати потпуни ауторитет у комуникацији са крајњим корисником који ће моћи да бира од кога ће изнајмити опрему. Битно је да однос националног са европским системом оператера буде заснован на професионалним стандардима“, нагласио је директор компаније „AISCAT SERVIZI” Massimo Schintu.

Помоћник директора ЈП „Путеви Србије“ Славољуб Тубић захвалио се италијанским колегама и рекао да су изнесени предлози значајни, јер се последњих годину дана у оквиру Пројекта Светске банке приступило реорганизацији Предузећа, која обухвата и наплату путарине. „Посебно се разматра наплата путарине на магистралним путевима које возачи камиона користе да би избегли плаћање путарине на аутопутевима. Предлози свакако захтевају додатне студије не само Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, већ и других министарстава, посебно финансија, као и у оквиру нашег Предузећа, које би конкретно показале да ли би примена таквог система за наплату путарине била бенефит или додатни намет за транспортни сектор“, закључио је Тубић.


Штампа