ПОТПИСАН УГОВОР СА ПОКРАЈИНСКОМ ВЛАДОМ АП ВОЈВОДИНЕ

Данас, 11.09.2023.г., у присуству министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горана Весића и председника покрајинске владе Игора Мировића, в.д. директора ЈП "Путеви Србије" Зоран Дробњак и покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић потписали су уговор о преносу новчаних средстава између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и ЈП „Путеви Србије" за финансирање израде техничке документације, студија и елабората и урбанистичко-техничке документације за реконструкцију пута IIA реда број 102 од Темерина до Бечеја и израде плана детаљне регулације, идејног решења и пројекта, као и пратећих студија и елабората, за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси ауто-пута Е-75 (петља Север) – Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – Гложан – Челарево – Бачка Паланка.

Након потписивања уговора, министар Весић и председник Владе Војводине Игор Мировић са в.д директора ЈП „Путеви Србије" Зораном Дробњаком, представницима локалне самоуправе, сарадницима и извођачима, обишли су радове на реконструкцији државног пута II реда број 100, деоница Петроварадин – Сремски Карловци.


Штампа