Успешан наступ ЈП “Путеви Србије” на сајмовима у Новом Саду

ЈП „Путеви Србије“, Сектор за наплату путарине je и ове године учествовало на 88. Међународном сајму пољопривреде, 53. Сајму лова и риболова и Сајму екологије у Новом Саду који су одржану од 18. до 24. септембра 2021. године.

Посетиоцима сајмова су,  као и увек, добро осмишљеним и припремљним наступом, представљене све предности Електронске наплате путарине- ЕНП,  модерног и финансијски исплативог начина за плаћање путарине који омогућава угоднији, комфорнији и бржи пролазак кроз наплатне станице, плаћањем без заустављања, без коришћења готовине или картица.

Сектор за наплату путарине је, и поред смањеног броја посетилаца сајма због епидемиолошке ситуације у земљи изазване вирусом Ковид 19, остварио за 81,20% већи приход од продаје и допуне уређаја за ЕНП, у односу на исти временски период учествовања на сајмовима у Новом Саду 2019.године.

Посетиоци су током сајма имали могућност да закључе уговор о куповини или допуни уређаја за електронску наплату путарине уз одређене сајамске погодности и добију информације о локацијама пуњача за електричне аутомобиле, као и све друге битне информације из области рада Сектора за наплату путарине.

Видео: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/21-09-21-jp-%E2%80%9Eputevi-srbije%E2%80%9C-na-88-me%C4%91unarodnom-sajmu-poljoprivrede,-53-sajmu-lova-i-ribolova-i-sajmu-ekologije


Штампа