ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ ПРОШИРЕНА НАПЛАТНА СТАНИЦА СТАРА ПАЗОВА

У присуству министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горана Весића, помоћника директора ЈП „Путеви Србије“ Ивана Тејића,  извршног директора Сектора за наплату путарине Миленка Цаковића и помоћника извршног директора Сектора за наплату путарине Дарка Савића и представника извођача радова, пуштен је саобраћај на проширеној наплатној станици „Стара Пазова“.

ЈП „Путеви Србије“ је у склопу модернизације путне инфраструктуре у Републици Србији завршило радове на проширењу наплатне станице Стара Пазова.

Нова проширена наплатна станица „Стара Пазова“ има  17 канала, чиме је капацитет увећан за готово 90% у односу на пређашњи. Пројектована по узору на модерне наплатне станице, постаће једна од највећих,  и са наплатном станицом “Београд” имаће највећу пропусну моћ.

Првог јула 2022.године је завршена прва фаза пројекта проширења НС Стара Пазова,  у рад су пуштене 2 нове саобраћајне траке за наплату путарине, чиме је већ знатно повећан капацитет и обезбеђен несметан пролазак возила током летње сезоне.

Проширење наплатне станице Стара Пазова подразумевало је изградњу 8 острва, чиме  се добило укупно 17 саобраћајних трака, од којих су најмање 3, у сваком тренутку, намењене искључиво корисницима електронске наплате путарине.

Изнад наплатних канала изграђен је  модерно опремљен управни објекат површине веће од 300 м2. Димензија управног објекта, подигнутог на 10 метара изнад тротоара саобраћајног острва  је 47x12 метара са надстрешницом висине 6,5 метара.

На острву између вангабаритне и сервисне саобраћајне траке, са западне стране објекта из правца Новог Сада, изграђена је монтажна трафостаница са два трафо-бокса, док је у продужетку простор за агрегатско постројење и објекат енергане са енергетским орманима и УПС уређајима.

Крајња десна возна трака је ширине 5,5 м и намењена је проласку вангабаритних возила. Ширина интерних саобраћајница поред управног и помоћних објеката је 3 метра, исто као и на паркинг простору.

Асфалтни коловоз на уливу у чеону наплатну станицу  има површину од 6.600м2, а на изливу 4.900 м2. Површина бетонског коловоза између издигнутих острва са наплатним кабинама  износи укупно 4.900м2.

На платоу наплатне станице Стара Пазова уграђено је укупно 11.700м2 асфалта, са интерном саобраћајницом и платоом за сервисне објекте, и паркинг простором за возила од 930 м2 .  

Пројектом су предвиђена и два паркинг места са електопуњачима за кориснике возила на електрични погон, која ће бити обележена одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.         

Пројекат проширења наплатних станица у Републици Србији представља још једну вредну инвестицију ЈП „Путеви Србије“ која ће значајно допринети побољшању услова путовања, повећати проток и брзину проласка возила, додатно повећати употребу електронске наплате путарине и допринети безбедности, конфору и брзини путовања. 

Изјаву министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горана Весића и видео снимак кадрова проширене НС „Стара Пазова“ можете погледати на линку: 16.05.23. Puštanje u saobraćaj proširene naplatne stanice Stara Pazova


Штампа