ПУТЕВИ СРБИЈЕ: НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБИЛАЗНИЦЕ БЕОГРАДА

ЈП „Путеви Србије“ наставља да информише јавност о напретку изградње великих инфраструктурних пројеката и да поставља снимке на YouTube канал.

Један од најважнијих пројеката у Србији је изградња кружног прстена око Београда – Обилазнице Београда, који је саставни део Паневропског саобраћајног Коридора 10 који на свом основном правцу, од Салцбурга до Солуна повезује осам, а укључујући  краке Коридора и још шест држава.

Комплетна траса Обилазнице Београда од Батајнице, преко Добановаца и Остружнице, као и од моста на Сави код Остружнице до Бубањ Потока, има стратешки значај не само за наш главни град, већ за све људе који у транзиту пролазе кроз Београд.

Обилазница Београда састоји се из 3 деонице:

  • А (Батајница-Добановци),
  • Б (Добановци – Бубањ поток) и
  • C (Бубањ Поток – Панчево )

У току је изградња Сектора 6 (Деоница Б) дугог 9,6 км, који се гради у пуном профилу аутопута, на коме се налазе  три комплексна објекта: петље Авала и Бубањ Поток и тунел Бели Поток.

У току су интензивни радови на петљи Авала, чија ће главна функција бити да се омогући несметана комуникација свих подавалских насеља укључујући и општине Раковица и Ресник, док испод саме петље пролази траса аутопута која ће омогућити несметану комуникацију транзитног саобраћаја у смеру - од Обилазнице ка Београду и у смеру - од Обилазнице према Нишу.

У тунелу Бели поток се тренутно изводи електро-машинско опремање тунела.

Поред изградње петље Авала и радова у тунелу Бели поток , изводе се радови на траси, и на свим мостовима, као и на локалним путевима.

Паралелно са извођењем радова на Сектору 6 Обилазнице Београда, изводи се и пројектовање (преосталог) Сектора Ц, који подразумева повезивање петље Бубањ Потока са Панчевом. Деоница ће бити  друмско-железнички коридор дугачак око 31 км, која ће  имати неколико тунела , један друмски и  један жележнички мост код Винче.

Напредак радова  можете погледати у нашем најновијем видео прилогу на следећем линку: https://youtu.be/iACUOo3J-aY

Изјаву помоћника директора Миодрага Поледице на: https://youtu.be/2VU9w-xxoeU

Пратите нове садржаје на YouTube каналу  ЈП „Путеви Србије” и будите информисани!


Штампа