ЈП „Путеви Србије" обележава Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода 21. новембар 2021

ЈП „Путеви Србије" се и ове године придружује обележавању Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода, 21.11.2021. г. под традиционалним слоганом  „СЕТИ СЕ. ПОДРЖИ. УРАДИ“.

Дан посвеćен сеćању на милионе жртава саобраćајних незгода широм света прва је почела да обележава Европска федерација жртава саобраćајних незгода (ФЕВР) 1995. г. 

У складу са препоруком Уједињених Нација из 2005. г., Међународни дан сећања на жртве саобраћајних незгода у великом броју земаља обележава се треће недеље у новембру.

Ова 2021. г. означава почетак нове Декаде акције за безбедност на путевима 2021-2030, током које ćе Светски дан имати веома важну улогу – кроз истицање свих кључних разлога за све неопходне акције током ове Декаде.

ЈП „Путеви Србије“ свакодневно скреће пажњу јавности на значај одговорног понашања у саобраћају, обавештава учеснике у саобраћају о стању на путевима и стара се о одржавању и унапређењу квалитета мреже државних путева ради постизања што бољих услова за безбедну и угодну вожњу.

У циљу смањењу броја и последица саобраћајних незгода, ЈП „Путеви Србије“ од марта 2020.г. кроз прву у низу едукативних кампања за подизање свести возача и повећање безбедности у саобраћају - „3 секунде цео живот указује на значај безбедног одстојања између возила за спречавање саобраћајних незгода.

ЈП „Путеви Србије“ у континуитету наставља друштвено одговорно деловање у области безбедности саобраћаја.

https://fevr.org/world-day-of-remembrance/


Штампа