22.08.19. Реаговање Путева Србије поводом цене изградње деонице Нови Београд-Сурчин

Поводом неаргументованих коментара у јавности у вези са ценом изградње деонице Нови Београд-Сурчин, која је део аутопута Милош Велики, ЈП „Путеви Србије” указује на битне чињенице у вези с овим пројектом, које су утицале на уговорену вредност радова.

Не улазећи у разлоге и намере оних који у медијима коментаришу вредност радова без упознавања са детаљима пројеката, сматрамо да је због грађана Србије важно да јавност буде информисана о свим чињеницама које су утицале на уговорену вредност радова, како не би били мета неаргументованих коментара бивших министара, као и разних “стручњака” који иза себе немају ни километар изграђеног пута.

Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи деонице Нови Београд – Сурчин, потписан 18. августа 2019.године између Владе Републике Србије, ЈП “Путеви Србије” и кинеске компаније “Чајна комјуникејшенс констракшен компани” (ЦЦЦЦ), а његова вредност је 70,5 милиона долара.

 Деоница Нови Београд – Сурчин је од изузетног значаја за функционисање читавог коридора „Милош Велики” (аутопут Е-763), имајући у виду да представља везу Града Београда новим аутопутем и у овом тренутку чини недостајућу “карику” на почетку читаве руте. Дужина деонице је 7,9 км, протеже се од Војвођанске улице на Новом Београду, где је планиран кружни ток, па све до будуће петље “Сурчин”.

Предметна деоница је специфична између осталог и по томе што за разлику од досадашњих пројеката на изградњи аутопутева, пролази кроз насељено, градско подручје, што за последицу има специфичне захтеве у погледу технологије извођења радова:

- Предвиђа се и изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж исте што за резултат има шири профил (труп) читавог ауто-пута и значајно веће количине радова. Планиране су пешачке и бициклистичке стазе са обе стране ове саобраћајнице, ширине 2,0м и 2,20м. Имајући то у виду, ширина нормалног попречног профила ове деонице иде чак до 47,2м. Такође, с обзиром да је сам аутопут шири, то захтева и да будуће конструкције за укрштање ове саобраћајнице са локалним путевима (мостови, надвожњаци и подвожњаци) буду веће него што је то уобичајен случај. Пројекат подразумева изградњу укупно пет мостовских конструкција и један надвожњак, а поред тога укрштања са локалним саобраћајницама биће остварена и преко четири површинске и једне денивелисане раскрснице (петље);

- Пројекат предвиђа уградњу великих количина грађевинских материјала за изградњу саобраћајнице, нарочито песка и каменог агрегата, услед ширег профила него код стандардног аутопута, што узимајући у обзир “градску” локацију деонице и кратак рок изградње, захтева веће трошкове услед потребе да се ангажује већи број возила и опреме на дужим транспортним растојањима.

- Поменута укрштања са локалним саобраћајницама ће, узимајући у обзир дужину деонице, бити на релативно кратким растојањима. С тим у вези, изградња наведених конструкција и објеката на краћим растојањима захтева примену специфичних технологија за извођење радова и резултира значајним повећањем трошкова изградње;

- С обзиром да будући радови залазе у зоне становања, морају се одвијати у строго контролисаним условима уз примену комплексних мера како би се у што већој мери ограничили и/или елиминисали негативни утицаји на становништво (негативни утицаји на животну средину, бука и др.) што резултира значајним повећањем трошкова. Такође, с обзиром да деоница пролази и заштићеном зоном водоизворишта, одводњавање саобраћајница је планирано у систему кишне канализације где се кишне воде преко планираних ретензија скупљају, на тим местима пречишћавају и такве пречишћене воде испуштају у канале, што значајно утиче на повећање трошкова изградње;

- Предметна деоница аутопута подразумева специфичне захтеве и мере за технологију одвијања саобраћаја у току извођења грађевинских радова, како би се у што је могуће мањој мери умањио негативан утицај радова на становништво.

Напомињемо и да је у буџету Републике Србије за 2019. годину, који је рађен у последњем кварталу 2018.године, било планирано кредитно задужење за овај пројекат код кинеских банака у висини од 85% вредности пројекта, односно у износу од 60 милиона долара), а 100% вредности пројекта од 70,5 милиона долара одговара уговореној вредности радова.