25.12.19. Завршена монтажа челичне конструкције моста преко реке Саве код Остружнице

Завршени су радови на монтажи челичне конструкције моста преко реке Саве код Остружнице на Обилазници око Београда. Тиме је завршена изградња конструкције моста дужине 1965 m, највећег грађевинског објекта на Обилазници око Београда.

Радници и инжењери су, након вишедневног рада, подигли челичну секцију моста, дужине 65,50 m и тежине преко 400 тона, на своје место, у пројектовану нивелету и подужни нагиб, чиме је окончан и последњи сегмент јединственог начина изградње челичног моста и остварен велики инжењерски изазов постављен пред пројектанте, извођаче радова, стручни надзор и инвеститора.


Штампа