ГИС ПОРТАЛ Путева Србије

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је у складу са најсавременијим техничким достигнућима омогућило  јавности приступ ГИС порталу Путева Србије на интернет презентацији Предузећа, путем ког се могу прегледати различити геопросторни подаци о мрежи државних путева као и саобраћајно технички подаци о путу.

Геоинформатациони систем ЈП „Путеви Србије“ је сервис који садржи различите типове просторних података о државним путевима са њиховим атрибутима.

Основна намена ГИС портала је визуализација података на јединственој интерактивној мапи, уз могућност различитих просторних анализа, селекција податка, преклапања различитих типова података и генерисања извештаја са истим подацима.   

ГИС портал интегрише све релевантне податке на једно место, у јединствену централну  геопросторну базу, која се редовно ажурира, уз визуализацију на јединственој интерактивној мапи, уз могућност примене основних ГИС алата. 

У оквиру ГИС портала ЈППС налазе се подаци о референтном систему државних путева, бројању саобраћаја, путним објектима, пружним прелазима, нестабилним појавама, наплатним станицама, границама насељених места, европској мрежи путева и друго.

У циљу упознавања са структуром података и алатима за рад на страници Геоинформациони систем ЈП „Путеви Србије“, поред самог приступа порталу омогућен је и приступ документима: „Намена, садржај и опис података на веб ГИС порталу ЈППС“  и „Корисничко упутство“.

На овај начин ЈП ''Путеви Србије'' се изједначава са најразвијенијим земљама у области развоја база података и апликативних решења. Сви подаци доступни на једном месту приказују се из централне базе података која интегрише различите целине.

Пратећи најновију светску праксу, Јавно предузеће ''Путеви Србије'' учествује у размени података и са другим институцијама. На пример, успостављањем сервиса за размену података са Агенцијом за безбедност саобраћаја, омогућен је приказ података у оквиру „Јединствене базе података о безбедности саобраћаја“, која се иначе налази на порталу Агенције за безбедност саобраћаја, директно из централне базе података ЈП „Путеви Србије“. Тако се корисницима портала све промене на мрежи државних путева аутоматски приказују, без потребе да се врше непотребне доставе података у поступку ажурирања.


Штампа