30.08.19.Саопштење о изградњи моста преко Саве код Остружнице

Поводом текста Истиномера објављеног 28.08.2019.г. У вези са изградњом моста преко реке Саве код Остружнице, у циљу објективног и тачног информисања јавности, обавештавамо Вас следеће:

У току припремних радова у кориту реке Саве, Извођач радова је изразио сумњу на постојање неексплодираних минско експлозивних средстава у речном кориту.

Компанија Сеа Терра гмбх је извршила снимање и мапирање дна реке Саве у зони моста и снимак доставила дана 03.05.2017.г.
Снимак речног дна је лоцирао 188 критичних маса челика (око 300 тона челика на самом дну) у првом тону корита реке Саве.
Анализа цене и времена потребног да се очисти дно до потребне дубине од 14 м и уклони челични материјал, би вишеструко премашило вредност изградње моста са трајањем од 5 до 7 година.

Након извршене анализе Инвеститор је дао хитан налог за промену технологије извођења радова 18.05.2017.г. Уз налог, да до сада изграђеној челичној конструкцији и изрезаним челичним лимовима у потпуности сачувају структуру и као такву уграде исту у нову технологију и методологију изградње моста.
Извођење радова измењеном технологијом и методологијом са измењеним и допуњеним Пројектом за изградњу, Извођач је доставио у потпуности 03.04.2018.г.

У периоду од издавања налога за измену технологије до усвајања исте протекло је практично 12 месеци, при чему није ни једног тренутка обустављена производња челичне конструкције у погонима у Батајници и Нишу.
У том периоду израђена је допуна и измена дела Пројекта за извођење, извршена стручна контрола Пројекта, извршена провера носивости и стабилности конструкције у свим фазама монтаже, те извршена симулација понашања конструкције у времену и простору и различитим, а неопходним условима.

Потребно је напоменути да у периоду од 18.05.2017.г, ни сами учесници у изградњи нису могли знати када ће се стећи услови за наставак радова, а нарочито не ресорно министарство које је пратило постигнуту динамику радова до тог тренутка.
Инжењерским речником речено, постигнути су и остварени сви принципи градитељства: минимално повећање цене пројекта, стабилност и носивост уз пројектоване методе рада, а у циљу безбедности и заштите здравља на раду.
Након извршене анализе цена и рокова Инвеститор је одобрио налог за измену пројекта 01.06.2018.г. Када су радови формално правно настављени по новој технологији.

Важно је напоменути, да се радови изводе по ФИДИЦ регулативи у којој постоје стриктне процедуре и рокови за спровођење истих.
Посебно наглашавамо, да је Европска инвестициона банка у потпуности уважила све разлоге за продужење рока као оправдане и да није наплатила ниједан евро пенала!

 

 


Штампа