30.08.2019. СПРОВЕДЕНЕ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ

Одељење за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и спасавање на раду спроводи све своје редовне законске обавезе а посебну пажњу посвећује обукама запослених на наплатним станицама и тунелским комлексима тако да сви буду обучени и упознати са свим ризицима и опасностима који су карактеристични за њихова радна места.

Током јуна, јула и августа oбуке из безбедности и здравља на раду и заштите од пожара прошли су сви новозапослени на новоотвореним деоницама Ниш – Прешево, Обреновац – Љиг и новозапослени у Тунелско оперативним центрима „Манајле“ и „Бранчић“.

До сада је 400 запослених успешно обучено и оспособљено за пружање прве помоћи. Посебан акценат је стављен на пружање прве помоћи код повреда које се могу десити на терену, на наплатним станицама и у тунелским комплексима.

Obuka novo zaposlenih Obuka novo zaposlenih Obuka novo zaposlenih Obuka novo zaposlenih

Штампа