17.07.15. SAOPŠTENJE

U cilju informisanja javnosti, a vezano za radove na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu I A reda broj 1, (auto-put E 75), smer Beograd – Niš, deonica Mali Požarevac – Ralja, JP „Putevi Srbije“ saopštava sledeće:

Rehabilitacija kolovoza na deonici Mali Požarevac-Ralja izvodi se u ugovornom roku, na osnovu dozvole i rešenja o regulisanju saobraćaja tokom izvođenja radova izdatim od nadležnog Ministarstva. 

Za asfaltiranje kolovoza su potrebni  određeni klimatski preduslovi vezani za temperaturu i izostanak padavina, tako da se rehabilitacija kolovoza na auto-putu ne može izvoditi zimi. 

Radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici Mali Požarevac – Ralja, počeli su da se izvode u aprilu mesecu.

Vrši se rehabilitacija 26km auto-puta uz postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.

To zahteva da se radovi izvode u periodu građevinske sezone koja traje od aprila do oktobra.

Radovi se izvode u julu i avgustu kako bi se iskoristilo toplo vreme, odnosno kada je temperatura od 20° do 30° stepeni i više, jer se radi sa  Remiks tehnologijom koja zahteva visoke temperature.

Tehnologija postupka je takva da tek pošto se asfalt ohladi moguće je otpočeti sa obeležavanjem horizontalne signalizacije, nakon čega sledi uklanjanje postavljene privremene saobraćajne signalizacije i  puštanje deonice u saobraćaj.

Na žalost, smanjenje komfora vožnje i produženje vremena putovanja korisnika auto-puteva tokom letnje turističke sezone ne mogu se izbeći tokom izvođenja radova na pojedinim deonicama. 

Što je deonica bliža Beogradu, to je negativan uticaj veći.

Saobraćajno opterećenje na auto-putu, pored letnjih tranzitnih opterećenja ima i karakter izvorno-ciljnog kretanja od-ka Beogradu, prigradskog i vikend pojačanog opterećenja. 

Pored radova koji se izvode, veoma je važno napomenuti i da je promet vozila za prvih petnaest dana ove godine u odnosu na prethodnu godinu veći za oko 11% odnosno za 37.812 vozila.

JP „Putevi Srbije“ se izvinjava i moli učesnike u saobraćaju za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, jer uspešna i kvalitetna rehabilitacija državnih puteva pre svega auto-puteva doprinosi unapređenju bezbednosti saobraćaja. 

U cilju smanjenja gužvi na auto-putu i bržeg protoka saobraćaja tokom narednog vikenda radovi se neće izvoditi i saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom kolovoznom trakom.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni, u vožnji, da obrate pažnju na radove na putu, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, poštuju ograničenja brzine i postojeću saobraćajnu signalizaciju.


Штампа