18.11.15. ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" спремно за почетак Зимске службе 2015/2016.

18.11.2015.г, у 12.00 часова у Великој сали ЈП "Путеви Србије" у Београду, одржана је конференција за медије и јавна презентација Плана зимског одржавања и система функционисања одржавања путева, система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода.

На конференцији су се медијима обратили Зоран Дробњак, в.д. директор ЈП "Путеви Србије" и Зоран Стојисављевић, извршни директор Сектора за одржавање јавних путева I и II реда и руководилац Штаба зимске службе, Саша Стојановић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Бобан Стевановић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације МУП, Златко Беленцан помоћник начелника Управе саобраћајне полиције, Милан Божовић, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја и други.

У циљу успешног спровођења свих активности које се односе на обезбеђење проходности путева и безбедност саобраћаја у зимским условима, неопходно је благовремено сачинити План зимског одржавања што је наше предузеће урадило и ове године.

Планом зимског одржавања путне мреже Републике Србије предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима у зимском периоду.

План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 15.11.2015.г. до 31.03.2016.г.
План одржавања путева у зимским условима је обавезујући оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.
Ове године је ангажовано 24 специјализована предузећа на одржавању мреже државних путева Републике Србије.

Новинарима и другим заинтересованим странама је презентиран начин рада и преглед организације људства, средства и механизације која је ангажована у овом специфичном и тако важном аспекту одржавања државних путева у Републици Србији.

Презентиран је и веома важан систем обавештавања и информисања о стању на путевима како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна (погледајте шематски приказ протока информација).

Организована је и посета бази "Србијааутопута" у Малом Пожаревцу где је на лицу места презентован систем рада, расположива механизација и складишта соли, агрегата и ризле.

План одржавања путева у зимским условима је обавезујући оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.
Ове године су ангажована 24 специјализована предузећа на одржавању мреже државних путева Републике Србије.
Основни приоритет ЈП "Путеви Србије" у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда.
Одржавање путева у току зимеобавља се из путних база и пунктова којих укупно има 163.
Присуство механизације у путним базама на ауто-путевима је непрекидно 24 часа, на осталим путевима 16 или 18 часова, а по потреби и дуже.

Одржавање се спроводи по приоритетима који су:

Први приоритет - Коловоз се чисти и посипа чистом соли.
Други приоритет - Коловоз се чисти и посипа само ризлом или шљунком.
Трећи приоритет - Са коловоза се само уклања снег и тиме омогућује проходност, али тек након извршеног чишћења путева I и II приоритета.

Према плану зимске службе за 2015/16 расположиво је:
719 путарских возила и камиона, 327 машина, 892 радника - путара, 184 техничара, 327 машиниста и 719 возача.

Обезбеђена количина соли са резервама износи укупно 74.730,71 тона, каменог агрегата и ризле укупно 140.000 тона, хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа износи око 1500 тона.

Посебна пажња при организацији одржавања државних путева I и II реда у зимским условима поклања се:
Мост "Газела",
превој Бубањ Поток
Бегаљичко Брдо
превој "Мечка" на ауто-путу
превој Честобродица на путу Параћин - Зајечар (600 м.н.в.)
успон Рушањ и Рудник на Ибарском путу
превој Златибор (1000 м.н.в.)
превој Попадија (Мајданпек - Неготин)
превој Тресибаба (Књажевац - Ниш)
превој Светиња (Топола - Крагујевац)
превој на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол)
шира подручја Таре, Црне Траве и Сјенице
мост код Бешке на путу Београд - Нови Сад
превој Јарам на путу Брзеће - Копаоник
мост преко Саве, обилазница Добановци - Остружница
зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници M-21, између Борове Главе и Кокиног Брода
обилазница Београд од Сектора 1 (од km 565+000,00 преплет Добановци) до краја Сектора 5,
нови мост "Батајница" са рампама, у петљи Батајница (у изградњи)

ЈП "Путеви Србије" сарађује са Министарством за унутрашње послове Србије - Управом саобраћајне полиције, Сектором за ванредне ситуације и обавештава их редовно о стању на путевима, прихвата сугестије и заједно у духу колегијалности и професионализма доносе одлуке када се ради о обуставама саобраћаја на критичним деоницама.

ЈП "Путеви Србије" још једном апелује на све кориснике путева и учеснике у саобраћају да се придржавају прописа и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, поготово на критичним деоницама, да поштују ограничења брзине, повећају бригу о другима и покажу неопходну солидарност на путу.

На следећим линковима можете преузети следеће:

План зимске службе 2015/16
Дневни извештај зимске службе
Мапа стања на путевима у зимском периоду

 


Штампа