19.11.14. Национална награда за пословну изврсност ,,Оскар квалитета"

На 23. традиционалној манифестацији „Форум квалитета и пословне изврсности”, која је одржана од 17. до 19.11.2014.г. у Привредној комори Србије, Фондација за културу и изврсност – FQCE у сарадњи са Привредном комором Србије и уз подршку Министарства привреде, доделила је:

ЈП „Путеви Србије“ - Националну награду за пословну изврсност „Оскар квалитета“ - област Партнерство и ресурси.

Национална награда за пословну изврсност „Оскар квалитета”, додељује се као независна награда за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу пословне изврсности.

Награда представља снажан мотивациони фактор на путу ка пословној изврсности организација и подстицај развоју укупне климе за унапређење квалитета.

ЈП „Путеви Србије“ овим признањем ушло је у ред успешних државних предузећа, која постижу врхунске резултате на развоју и унапређењу пословне и организационе изврсности.

Додела награде „Оскар квалитета”, област Партнерство и ресурси, потврђује да су постигнути изузетни резултати на унапређењу и развоју заједничког рада ЈП „Путеви Србије“ са свим заинтересованим странама- пре свега Владом Републике Србије, министарствима, локалним самоуправама и општинама, извођачима радова, предузећима за путеве и корисницима путева.


Штампа