07.03.16. Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 22, I Б реда број 30, I Б реда број 32 и II А реда број 207

ЈП „Путеви Србије” Вас обавештава да се услед појаве одрона камења и наноса са косина на коловоз, саобрацај одвија успорено на следећим путним правцима:

-  на државном путу I Б реда број 22, деоница Краљево-Ушће-Биљановац

-  на државном путу I Б реда број 22, деоница Рибариће-граница са Црном Гором

-  на државном путу I Б реда број 30, деоница Ушће-Студеница-Мланча

- на државном путу I Б реда број 32, деоница Рибариће-Косовска Митровица

-на државном путу II А реда број 207, деоница Биљановац-Јошаничка бања

 

Екипе путара раде на успостављању нормалног одвијања саобраћаја на овим путним правцима и јавност ће бити благовремено обавештена о проходности наведених  путних праваца.


Штампа