15.11.16. ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" спремно за почетак Зимске службе 2016/2017.

Дана 15.11.2016.г., у 12.00 часова у просторијама Сава Центра, у Београду, одржана је конференција за медије и јавна презентација Плана зимског одржавања и система функционисања одржавања државних путева, система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода.

На конференцији су се медијима обратили Зоран Дробњак, в.д. директора ЈП „Путеви Србије“ и Зоран Стојисављевић, извршни директор Сектора за одржавање јавних путева I и II реда и руководилац Штаба зимске службе, Бранимир Пејовић, помоћник начелника Управе саобраћајне полиције, Недељко Муњас заменик начелника Управе саобраћајне полиције за град Београд, др Јовица Васиљевић, помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја и други.

У циљу успешног спровођења свих активности које се односе на обезбеђење проходности путева и безбедност саобраћаја у зимским условима, неопходно је благовремено сачинити План зимског одржавања што је наше предузеће урадило као и свих претходних година.

Планом зимског одржавања путне мреже Републике Србије предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима у зимском периоду.

План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 15.11.2016.г. до 31.03.2017.г.
План одржавања путева у зимским условима је обавезујући оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.
Ове године је ангажовано 24 специјализована предузећа на одржавању мреже државних путева Републике Србије.

Новинарима и другим заинтересованим странама презентиран је начин рада и преглед организације људства, средстава и механизације која је ангажована у овом специфичном и тако важном аспекту одржавања државних путева у Републици Србији.

Такође, је презентиран и веома важан систем обавештавања и информисања о стању на путевима како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП-а РС - Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције, јавности и свих заинтересованих страна (погледати шематски приказ протока информација).

План одржавања путева у зимским условима је обавезујући оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.
Основни приоритет ЈП "Путеви Србије" у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда.
Одржавање путева у току зиме обавља се из путних база и пунктова којих укупно има 164.
Присуство механизације у путним базама на ауто-путeвима је непрекидно 24 часа, на осталим путевима 16 или 8 часова, а по потреби и дуже.

Одржавање се спроводи по приоритетима који су:

Први приоритет - Коловоз се чисти и посипа чистом соли.
Други приоритет - Коловоз се чисти и посипа само ризлом или шљунком.
Трећи приоритет - Са коловоза се само уклања снег и тиме омогућује проходност, али тек након извршеног чишћења путева I и II приоритета.

Према плану зимске службе за 2016/17 расположиво је:
738 путарских возила и камиона, 329 машина, 903 радника - путара, 164 техничара, 329 машиниста и 738 возача.

Обезбеђена количина соли са резервама износи укупно 68.652,00 тона, каменог агрегата и ризле укупно 102.000 тона, хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа износи око 1500 тона.

Посебна пажња при организацији одржавања државних путева I и II реда у зимским условима поклања се:
а) мосту "Газела", превоју Бубањ Поток, Бегаљичко Брдо и превој "Мечка" на аутопуту,
б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в),
в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу,
г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.),
д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин),
ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш),
е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац),
ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),
з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,
и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,
ј) превој Јарам на путу Брзеће-Копаоник,
к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница,
л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници М-21, између Борове Главе и Кокиног Брода,
љ) обилазница Београда од Сектора-3 (река Сава) до краја Сектора-5 (Стражевица ) и Кружни пут,
м) нови мост „Батајница“ са рампама, у петљи Батајница.

ЈП „Путеви Србије“ сарађује са Министарством за унутрашње послове Србије - Управом саобраћајне полиције, Сектором за ванредне ситуације и обавештава их редовно о стању на путевима, прихвата сугестије и заједно у духу колегијалности и професионализма доноси одлуке када се ради о обуставама саобраћаја на критичним деоницама.

ЈП „Путеви Србије“ још једном апелује на све кориснике путева и учеснике у саобраћају да се придржавају прописа и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, поготово на критичним деоницама, да поштују ограничења брзине, повећају бригу о другима и покажу неопходну солидарност на путу.

На насловној страни Интернет презентације ЈП „Путеви Србије“ можете преузети План зимске службе 2016/17, Дневни извештај зимске службе, Мапу стања на путевима у зимском периоду, Мапу државних путева по приоритетима, као и видео снимак одржане презентације у Сава Центру као и базе у Малом Пожаревцу.


Штампа