18.04.16. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 102, излаз из Бечеја

Обавештавамо Вас да је на државном путу II А реда број 102, деоница излаз из Бечеја, на снази измена режима саобраћаја због извођења радова на санацији хаварије гасовода на бетонском мосту преко канала ДТД у Бечеју. 

Током извођења радова за саобраћај је затворена саобраћајна трака на мосту из правца Бечеја ка Новом Бечеју и Бачком Градишту и саобраћај на мосту се одвија једном саобраћајном траком. 

Предвиђено време трајања радова је до 01.05.2016.г.


Штампа