23.03.16. Обустава саобраћајa на државном путу II Б реда број 340, деоница Бањани – Новаци – Памбуковица - Слатина

Обавештавамо Вас да је на државнoм путу II Б реда број 340, Бањани – Новаци – Памбуковиц - Слатина, саобраћај у прекиду због изливања реке Тамнаве.

Алтернитивни путни правац за сва возила је државни пут II А реда број 141,  Дебрц –Бањани – Уб – Новаци – Коцељева.

Јавност ће бити благовремено обавештена о проходности пута.


Штампа