23.09.16. “ECOROADS” пројекат у Београду

Канцеларија за надгледање саобраћајних токова југоисточне Европе SEETO, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, а уз техничку подршку у реализацији самог пројекта Јавног Предузећа „Путеви Србије“ (Сектор за стратегију, пројектовање и развој, Одељење за безбедност саобраћаја, Сектор за одржавања путева и Сектор за управљачко информационе технологије) координира организацију и реализацију Европског пројеката “ECOROADS” дана 27 и 28. септембра 2016.године у Београду.

Сврха пројекта је размена добре европске праксе у области која је покривена Директивама Европске Уније 2008/96/ЕС (о безбедном управљању путном инфраструктуром) и 2004/54/ЕС (о тунелима). У оквиру овог пројекта планиран је преглед тунела дужине преко 500 метара, са становишта безбедности саобраћаја (Road Safety Inspection) који ће обавити експерти из Европске уније. Након извршеног прегледа тунела биће сачињен извештај који ће остати управљачу тунела и путева, са предлозима мера које би побољшале стање тунела са аспекта безбедности саобраћаја.

Предложене мере ће дати добре смернице управљачу пута ЈП „Путеви Србије“ како да унапреди безбедност саобраћаја, како на овом тунелу тако и на свим осталим тунелима на територији Републике Србије у наредном периоду. Република Србија је 2015.године као држава чланица SEETO, кандидовала своје тунеле за овај пројекат преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Одељења за безбедност саобраћаја Сектора за стратегију, пројектовање и развој ЈП „Путеви Србије“. Након процеса оцене кандидатуре, укупно 3 тунела земаља чланица SEETO ушло је званично у пројекат:
1.Тунел Стражевица (нови на Обилазници око Београда) у Србији
2.Тунел Демир Капија у Македонији
3.Тунел Krabbe у Албанији

Пројекат ће, између осталог, бити вредно искуство и за будуће активности везане за законодавну оквир, који ће уредити ову област и унапредити безбедност саобраћаја, како је и предвиђено свим стратешким документима Републике Србије, а инжењерима који се баве безбедношћу саобраћаје дати прилику да се упознају и сарађују са најбољим европским стручњацима из ове области.

     


Штампа