01.11.18. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ спремно за почетак Зимске службе 2018./2019.

Дана 01.11.2018.г., у 13.00 часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“, у Београду, одржана је конференција за медије и јавна презентација Плана зимског одржавања државних путева, система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода.

На конференцији ће бити присутни Зоран Дробњак, в.д. директора ЈП „Путеви Србије“ и Зоран Стојисављевић, извршни директор Сектора за одржавање државних путева I и II реда и руководилац Штаба зимске службе, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представници МУП - Управе саобраћајне полиције, Сектор за ванредне ситуације, Агенције за безбедност саобраћаја, Републичког хидрометеоролошког завода и други.

У циљу успешног спровођења свих активности које се односе на обезбеђење проходности путева и безбедност саобраћаја у зимским условима, неопходно је благовремено сачинити План зимског одржавања што је наше предузеће урадило као и свих претходних година.

Планом зимског одржавања путне мреже Републике Србије предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима у зимском периоду.

План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 01.11.2018.г. до 01.04.2019.г.

План одржавања путева у зимским условима је обавезујући оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.

На одржавању путне мреже Републике Србије, ангажовано је 25 специјализованих предузећа.

Новинарима и другим заинтересованим странама биће презентиран начин рада и преглед организације људства, средстава и механизације која је ангажована у овом специфичном и тако важном аспекту одржавања државних путева у Републици Србији.

Такође, биће презентиран и веома важан систем обавештавања и информисања о стању на путевима како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП-а РС - Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције, јавности и свих заинтересованих страна (погледати шематски приказ протока информација).


ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА

Основни приоритет ЈП "Путеви Србије" у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда и исто се обавља се из путних база и пунктова којих укупно има 169.
Присуство механизације у путним базама на ауто-путeвима је непрекидно 24 часа, на осталим путевима 16 или 8 часова, а по потреби и дуже.


Одржавање се спроводи по приоритетима и категоријама и то:

  • Први приоритет / А категорија - Коловоз се чисти и посипа чистом соли и мора бити очишћен у року од 4 сата након престанка падавина односно временске појаве
  • Други приоритет / Б категорија - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и мора бити очишћен у року од 6 сати након престанка падавина, односно временске појаве
  • Трећи приоритет / Ц категорија - Коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле у односу 1:4 и коловоз мора бити очишћен у року од 8 сати након престанка падавина, односно временске појаве

Према плану зимске службе за 2018/19 расположиво је:

734 путарских возила и камиона, 335 машина, 911 радника – путара, 188 техничара, 334 машиниста и 736 возача, у једној смени.

Ангажованост механизације, може бити и већа у случајевима појаве елементарних непогода и степена њихове јачине.

Обезбеђена количина соли са резервама износи укупно 71.829,82 тона, хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа износи 1585 тона.

Посебна пажња при организацији одржавања државних путева I и II реда у зимским условима поклања се:

а) мосту "Газела", превоју Бубањ Поток, Бегаљичко Брдо и превој "Мечка" на аутопуту;
б) превоју Честобродица на путу Параћин – Зајечар (600 м.н.в);
в) успону Рушањ и Рудник на Ибарском путу;
г) превоју Златибор, (1000 м.н.в.);
д) превоју Попадија (Мајданпек – Неготин);
ђ) превоју Тресибаба (Књажевац – Ниш);
е) превоју Светиња (Топола – Крагујевац);
ж) превојима на Фрушкој Гори (Иришки Венац, Банстол),
з) ширим подручјима Таре, Црне Траве и Сјенице,
и) мосту код Бешке на путу Београд - Нови Сад,
ј) превој Јарам на путу Брзеће-Копаоник,
к) мост преко Саве, обилазница Добановци-Остружница
л) зона моста Пријеворац на реконструисаној деоници IБ23, између Борове Главе и Кокиног Брода.
љ) обилазница Београда од Сектора-3 ( река Сава ) до краја Сектора-5 ( Стражевица ) и КРУЖНИ ПУТ,
м) нови мост „Батајница“ са рампама, у петљи Батајница.

ЈП „Путеви Србије“ сарађује са Министарством за унутрашње послове Србије - Управом саобраћајне полиције, Сектором за ванредне ситуације и обавештава их редовно о стању на путевима, прихвата сугестије и заједно у духу колегијалности и професионализма доноси одлуке када се ради о обуставама саобраћаја на критичним деоницама.

ЈП „Путеви Србије“ још једном апелује на све кориснике путева и учеснике у саобраћају да се придржавају прописа и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, поготово на критичним деоницама, да поштују ограничења брзине, повећају бригу о другима и покажу неопходну солидарност на путу.

Напомињемо да на насловној страни Интернет презентације ЈП „Путеви Србије“ (www.putevi-srbije.rs) можете преузети План зимске службе 2018/19 у пдф формату, Кратак и Детаљни Извештај зимске службе који се ажурира на дневном нивоу, Мапу стања на путевима у зимском периоду која се такође ажурира сходно свакој промени на терену и Мапу одржавања државних путева по приоритетима.

Видео снимак презентације Зимске службе 2018/19, изјаве са конференције за медије одржане тим поводом и видео снимак Пункта за одржавање аутопутева у Малом Пожаревцу можете преузети са линка:
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/01-11-18-konferencija-za-%C5%A1tampu-zimske-slu%C5%BEbe


Штампа