02.07.18. Реализована транзициона и друга надзорна провера по ISO 9001 и OHSAS 18001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је 19 и 20.јуна 2018. године успешно реализовало транзициону и другу надзорну проверу интегрисаних менџмент система по ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и OHSAS 18001:2008 за систем менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду. Овим је предузеће показало потпуну усклађеност са новом верзијом стандарда ISO 9001:2015. Оцењивачи сертификационог тела МСЦ из Београда су извршили проверу и потврдили висок ниво усаглашености пословања ЈП „Путеви Србије“ са захтевима оба стандарда, наглашавајући да је ниво примене основног стандарда далеко изнад јавних предузећа која имају имплементиран ISO 9001:2015.

Сви учесници провере су показали изузетну посвеђеност у свом делокругу рада на интегрисаним менаџмент системима и спремност да унапређују своје пословне процесе кроз континуирана побољшања. Изузетно добро постављен интегрисани менаџмент систем, којим се управља у оквиру послова интегрисаних менаџмент система Одељења квалитета у Сектору УИСС, задовољио је захтеве оба стандарда и постављен је на начин да омогућава будући развој и интеграцију нових стандарда.


Штампа