ЈП „Путеви Србије“ у конкуренцији најбољих за „Оскар квалитета“

Представници Фондације за културу квалитета и изврсност су у петак, 16.10.2020.г. проверавали и оцењивали интегрисане менаџмент системе ЈП „Путеви Србије“ поводом пријаве на манифестацију Национална награда за пословну изврсност – „Оскар квалитета”.

Извршни директори сектора са сарадницима су успешно презентовали пословне процесе и резултате рада према девет дефинисаних критеријума: Лидерство, Стратегија, Потенцијали организације, Процеси и технологије, Тржиште и корисници, Резултати пословања, Задовољство запослених, Задовољство корисника и Друштвена одговорност.

Национална награда за пословну изврсност – „Оскар квалитета“ се додељује профитним и непрофитним организацијама за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу организационе и пословне изврсности.

Награда представља снажан мотивациони фактор на путу ка пословној изврсности организација и подстицај развоју укупне климе за унапређење пословања. Неутрална и независна награда се додељује за испуњење веома захтевних критеријума након учешћа на конкурсу, искључиво на основу остварених резултата.

Јавно Предузеће „Путеви Србије“ је три пута учествовало на Конкурсу националне награде за пословну изврсност: у 2012.г., у 2014.г. и 2017. години и освојило је награде у 3 области: Партнерство и ресурси, Резултати код корисника и Стратегија.

Проглашење добитника и уручење награда за пословну изврсност „Оскар квалитета” за 2020. годину одржаће се 12. новембра у Привредној комори Србије.


Штампа