ЈП „Путеви Србије“ у часопису „Квалитет и изврсност“

У часопису „Квалитет и изврсност“ чији је издавач Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) објављен је текст „Приказ пословања и добре праксе у Јавном предузећу Путеви Србије“ чији су аутори представник руководства за квалитет и извршни директор Зоран Пешовић, координатор за ИМС и руководилац Одељења за ИМС и СППП Александра Хелета-Милошевић и главни инжењер за развој и имплементацију ИМС Марија Кањух.
 


Штампа