Међународни стандарди за менаџмент средствима и њихова примена у путној привреди

У ЈП „Путеви Србије“ одржана је презентација „Међународни стандарди за менаџмент средствима и њихова примена у путној привреди“.

Презентације су одржали професори Факултета организационих наука, проф. др Војислав Божанић и проф. др Јован Филиповић.

Присутне техничке директоре, руководиоце Одељења и остале запослене проф. Божанић је упознао са дефиницијом средстава, као и стандардима о менаџменту средствима. Дат је општи преглед, принципи, терминологија стандарда ISO 55001 и указано на важне теме у овом стандарду. Приказане су смернице за примену и добробити менаџмента средствима.

Проф. Др Филиповић је презентовао примену стандарда серије ИСО 55000 у путној привреди и указао на њихов значај и корист коју могу донети Предузећу.

Штампа