Обука за пружање прве помоћи за кориснике службених возила

ЈП „Путеви Србије“ и Одељење за БЗР и ЗОП  већ трећу годину спроводе обуке за пружање прве помоћи. У претходне две је обучено више од 800 запослених који своје радне задатке обављају на терену (наплатне станице, тунелско оперативни центри...) и запослени у пословним објектима.

У овој фази обуке ће бити обучено  преко 100 запослених који су корисници службених возила.

У складу са Законом о безбeдности и здрављу на раду и Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи обуку спроводи лиценцирано лице из овлашћене медицинцке установе  које је програм прилагодило корисницима службених возила , где кроз примере и ситуације из праксе упознаје запослене са поступцима којима се обезбеђује брзо пружање прве помоћи повређеним и нагло оболелим лицима на лицу места, а у складу са савременим методама пружања прве помоћи.

Обуке се спроводе на наплатним станицама „Београд“ и „Ниш север“, у пословним објектима ЈП „Путеви Србије“ у Булевару краља Александра, Влајковићевој, Љубе Чупе и Газели.

Обуке за пружање прве помоћи спроводе се уз примену свих превентивних мера у борби против вируса Covid 19


Штампа