ПУТЕВИ СРБИЈЕ: Радови у току на изградњи моста преко реке Саве код Сремске Раче

У току су радови на изградњи моста преко реке Саве код Сремске Раче, који је део будућег аутопута Београд-Сарајево, деоница од Сремске Раче до Кузмина.  

Свакодневно на градилишту интензивно ради око 370 радника и 162 различите врсте специјализованих машина.

У току су бетонски радови на изради доњег строја моста, на главној и прилазним конструкцијама.

Укупна дужина моста је 1310 м, док је најдужи распон  150 м.  У попречном пресеку су две конструкције ширине 14,75 м на међусобном растојању 1.5 м, тако да је укупна ширина конструкције 31 м. Мост је фундиран на бетонским шиповима, свако од 25 стубних места има батерију шипова  дужине 18-20 м и пречника 1200 мм или 1500 мм.

До сада је изведено 354 шипа и изграђено 12 стубова, по два на 6 стубних места. Радови се тренутно изводе на једном од два речна стуба.

Привремени насип је завршен и у току су бетонски радови на платформи за подужно превлачење челичне конструкције. Монтиран је портални кран за потребе монтаже.

У фабрици је завршено приближно 45% производње челичне конструкције моста. Прва испорука делова конструкције моста која се склапа у фабрици у Истанбулу очекује се на  градилишту следеће недеље, (прилог: фотографија). 

По завршетку шипова, темељних греда и стубова моста, прелази се на израду главног носача моста који је на прилазним конструкцијама бетонски, а на главној конструкцији преко реке је челични. Потом следи израда хидроизолације, асфалта и опремање моста. На мосту ће бити постављен затворен систем одводњавања, електроенергетске и електрокомуникационе инсталације

Најновији снимљени материјал изградње моста преко реке Саве код Сремске Раче са изјавом надлежног надзорног органа Драгана Јоцића погледајте на линку:

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/05-03-21-izgradnja-mosta-preko-reke-save-na-auto-putu-kuzmin-sremska-rac%CC%8Ca


Штампа