Успешна надзорна провера успостављених Интегрисаних менаџмент система ЈП „Путеви Србије“

Још једна успешна надзорна провера успостављених Интегрисаних менаџмент система ЈП „Путеви Србије“ одржана је 23.06.2020.г.

Надзорна провера коју је спровело сертификационо тело СтандЦерт је обухватила менаџмент предузећа и све секторе и одељења предузећа.

Током надзорне провере, представници свих сектора су показали висок ниво посвећености систему кроз презентацију својих процеса у пракси, приказ актуелних пројеката, праћење различитих индикатора перформанси процеса, дефинисање циљева, ризика и осталих елемената система.

Сва презентована постигнућа су резултат посвећености, стручности и компетентности запослених, као и дугогодишње сарадње са представницима ИМС-а.  Након спроведене провере, утиске и запажања проверивачи су изнели на завршном састанку на којем је, поред других позитивних запажања, истакнуто да није утврђена ни једна неусаглашеност система.

Општи утисак је да је Предузеће посвећено одржавању и сталном унапређењу система. Кључно запажање је да је достигнута уједначеност у дефинисању свих процеса, као и да су реално дефинисане вредности индикатора перформанси на свим нивоима, што није чест случај у овако сложеним пословним системима као што је ЈП „Путеви Србије“.

Истакнута запажања, препоруке и похвале, односиле су се на велику посвећеност највишег руководства интегрисаним менаџмент системима, агилно реаговање на уведено ванредно стање и ванредну ситуацију изазвану епидемијом Ковид 19, као и на све изазове са којима су се сви сектори предузећа успешно носили.


Штампа